Guruparambarai Thanian - Swami Mudaliandan Thirumaligai


Expand 1st header | Collapse 1st header | Expand All header | Collapse All header


23) Kumara Ramanujacharya Swami - Karthikai Pooramshreemadh vadhoola kulavaaridhi poorna chandhram |
vaadhoola vengkata gorooththama puthra rathnam |
shreeshaila dheshika krpaaptha samastha bodham |
raamaanujarya guruvarya maham prapadhye ||

shree vengkataarya thanayam thath paadha kamalaashrayam |
vaadhoolaanvaya poornendhum raamaanuja gurum bhaje ||22 (A) Kumara Venkatachaarya Swami - Karthikaiyil Karthikai

dhaasharathyaarya thanayam shreeshailaarya padhaashrayam |
shreevengkata gurum vandhe sheelaadhi guna saagaram ||

22) Kumara Sreesailachaarya Swami - Chithiraiyil Chithirai


shreemadh vadhoola kulavaaridhi poorna chandhram |
vaadhoola dheshika gurooththama puthra rathnam |
thath paadha yugma sharanam thadhupaasithaaram |
shreeshaila dheshikam aham sharanam prapdhye ||

dhaasharathyaarya thanayam thathpaadha kamalaashrayam |
shreeshailaarya gurum vandhe dhayaadhi guna saagaram ||21 (B) Mudhaliyaandaan Swami - Maargazhi Pooramshreemadh vadhoola kula vaaridhI poorna chandhram |
shreeshaila dheshika gurooththama puthra rathnam |
shreeman nrsimha guruvarya padhaabja bhrnggam |
vaadhoola dheshikam aham sharanam prapadhye ||

21 (A) Singarachaar Swami (His Father) - Panguni Aavittamshreemadh vadhoola kula vaaridhI poorna chandhram |
shreeshaila dheshika sutham shrita thathpadhaabjam |
thasmaathvaaptha nigamaantha rahasya thathvam |
shreeman nrsimha gurushikharam aashryaamaha ||

21) Annan shree rangachaar Swamishreemadh vadhoola kula vaaridhI poorna chandhram |
shreemadh varapradha gurooththama puthra rathnam |
shreeshaila dheshika krpaptha samastha bodham |
shree ranga dheshika maham sharanam prapadhye ||

20) Shree sailaachaar Swami - Vaikasi Avittam

shree vengkataarya thanayam sheeladhi guna saagaram |
vaadhoolaarnava poornendhum shreeshailaaryam aham bhaje ||

19 (A) Kumaara Vengkatachaar Swami - Kanni Avittam
vaadhoola vengkata gurooththama puthra rathnam |
shreeshaila lakshmana muneendhra dhayaikapaathram |
vedhaantha yugma visheedhikarana praveenam |
shree vengkataarya guru shekhara maash rayaamaha ||
19) Kumara Venkatachaaryar Swami
shreemadh vadhoola kula vaaridhI poorna chandhram |
shree shreenivaasa yathi paadha sarojabrnggam |
shreevengkataarya thanayam vinayojjvalantham |
shree vengkataarya gurushekharamaashrayaamaha ||
18) Srinivasa Varadhachaarya Swami - Thai Aayilyam
shrEmadh vadhoola kula pradhEpa mahitha shree vengkataryAthmaja |
shree samvAsarapradhArya thanaya shree vengkatArya aathmajam |
thathpAdha pravanam ramAnidhi munaes samprAptha bodhodhayam |
shri samvAsa varapradhAryam anagham sevenisham shreenidhim ||
- 18 (G) Appoornappangaar Swami
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 18 (F) Varadhaarchaarya Swami
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 18 (E) Narayanaachaarya Swami
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


18 (D) Thirunarayanapuram Doddachaarya SwamiShreemadh Vadhoola Kula Kousthuba rathnameetyam |
Sreevaasa Desika Pathaambuja raaja hamsam |
Naarayanaarya thanayam thadhitha kamaartham |
Sreemann Mahaa guruvaram Charanam Bajaami ||

- 18 (C) Naraayanaachaarya Swami
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 18 (B) Thiru Naraayanaachaarya Swami
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 18 (A) Srinivasaachaarya Swami
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


17) Kumara Venkataachaarya Swami - Ippasi Sadhayamshreemadh vadhoola kula dheshika vamshajaatham |
shree shreenivaasavaradhaarya gurossuputhram |
shreevaasaramyavarayogi krpaaththabodham |
shree vengkataarya gurushekharamaashrayaamaha ||

16) PranathAr thiharachaar Swami - Panguni Aswinishreemadh vadhoola vengkata soori pouthram |
shree shreenivaasa varadhaarya gurosthanoojam |
thathpaadha yugma sharanam thadhupaasithaaram |
shreeman nathaarthihara dheshikam aashrayaam ||

15) Srinivasa Varadhaachaar Swami - Ippasi Anusham

vaadhoola vengkataachaarya thanayam thathpaadhaashrayam |
thadhvaapthadhiyam vandhe shreevaasa varadham gurum ||

14) Onraana Kumara Venkataachaarya Swamishreemadh vadhoola kula vaaridhi poorna chandhram |
shree vaasa soori thanayam thadhavaaptha bodham |
shre vengkataarya padha pangkaja raaja hamsam |
shree vengkataaryam anavadhya gunam bhajaami ||

13) Srinivasachaarya Swami - Avani Thiruvonam

vaadhoola vengkataaryasoonum thathpaadha samaashrayam |
shreenivaasa gurum vandhe vedhaantha dhvaya dheshikam ||

12) Kumara Annavillappan (Venkatachaarya Swami) - Thai Aayilyam

vaadhoola shreenivaasaarya thanayam vinayojjvalam |
varadhaarya krpa paathram vandhe vengkata dheshikam ||

11 (A) Vedalaippai Anna - Aani Swaathi

vaadhoola shreenivaasaarya padha pangkajaSHatpadham |
varadhaaryamaham vandhe vengkataachaarya nandhanam ||
11) Appangaar (Srinivasachaarya Swami) - Aadi Uthiraadam

vaathsalyaadhi gunaavaasam vaadhoola kula bhooshanam |
vengkataarya krpaa paathram shreenivaasa gurum bhaje ||

10) Annavilappan (Venkatachaarya) Swami - Maasi Kettai

vaadhoolavaradhaachaarya krpa poorna manoratham |
shree vengkata gurum vandhe sheelaadhi guna saagaram ||

- 9 (B) Tharamaidha Embaa
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 9 (A) Dasarathy Appai (Aachaan)
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


9) Appachiaranna (Vanamamalai Jeeyar's Thiruvadi) - Aavani Hastham

shreemadh vaanamahaashaila raamaanuja munipriyam |
vaadhoola varadhaachaaryam vandhe vaathsalya saagaram ||

- 8 (B) Perumal Naayanaar
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 8 (A) Periya Vedalappai
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


8) Chithannar
raamaanuja gurossoonum nigamaanthaika bhooshanam |
varadhaaryamaham vandhe vaadhoola kula bhooshanam ||


7 (B) Devapperumal Sannidhi Embaa
varadhaachaarya thanayam vaadhoola kula bhooshanam |
raamaanuja gurum vandhe vedhaantha dhvaya dheshikam ||


- 7 (A) Azhwaar Sannidhi Kanni Naayan
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 7) Koil Srirangaraja Naayan
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


- 6 (B) Deivangal Perumal Thozhappar (Devathiparr)
We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian


6 (A) Chithannarr - Chithirai Hastham
shree gopureesha thanayam varadhaachaaryaptha bodhakam |
vaadhoola varadhaachaaryam vandhe vedhaantha dheshikam ||


- 6) Periyannar

We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian

- 5 (A) DevaPerumal Pillai (Chithannarr)

We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian

5) Thiru Gopurathu Naayanaar - Aadi Pooram

vandhe shree gopuraadheesham vaadhoola kula bhooshanam |
raamaanujaarya sathputhram gnyaana vairaagya sampadham ||

- 4 (C) Devaraja guru (Ammaal)

We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian

4 (B) Eiyaan Ramanujaachaaryar - Kanni Thiruvonam

raamaanujasya thanayam kalyaana guna bhooshanam |
vaaadhoola kula jeevaathum dhevaadhipa gurum bhaje ||

- 4 (A) Chinna Varadhacharya Swami (Siriyaayi)

We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian

- 4) Periya Varadhaacharya Swami (Periyaayi)

We don't have this acharyan's Thanian. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's thanian

3) Thunnupugazh Kandadai Thozhappar - Aadi Pooram
raamaanujaarya sathputhram vaaranaadheesha sheshikam |
lokaachaarya krpaa paathram vandhe gunaganaarrnavam ||


2) Kandadai Andaan - Maasi Punarpoosam


vaadhoolaanvaya vaartheendhum shreemad dhaasharathe sutham | vedhaan thadhvaya nishnaandham vandhe raamaanujam gurum ||

Another thanian given for Kanthaadaiyaandaan as follows:

svaava thaaras thalorch chaabhooth shree rangesa yatheeshwaraha | yanmuthe tham gunaavaasam raamaanuja gurum bhaje ||1) Mudaliandan (Dasarathi) - Chithirai Punarpoosam

1) paadhuke yathiraajasya kathayanthi yadhakhyayaa |
thasya dhaasharatheh paadhau shirasaa dhaarayaamyaham ||

2) ajahadh bhaagineyathvam paadhukaathvam thridhandathaam |
sampraaptham yathiraajasya vandhe dhaasharathim gurum ||

3) shrE vaishnavAnAm dhAsathvam svAmithvam prabuthAm svayam |
vaadhoola kuladhaureyam vandhe dhaasharathim gurum ||

4) shree vaishnava siro bushaa sree ramanuja paduka |
shree vadhoola kulothamsaha sri dasarathim gurum ||


Expand 1st header | Collapse 1st header | Expand All header | Collapse All header
Download Sri Mudaliandan Swami Thirumaligai - Guruparambarai Wallpaper